Företagslån från Almi

Det finns många situationer där ett företag kan behöva låna pengar, till exempel för att komma igång, för att göra nya investeringar, för att kunna hantera en ovanligt stor order, eller för att klara sig genom en temporär ekonomisk svacka.

Olika situationer kräver olika lånelösningar, och det är viktigt att man som företagare tar en helthetstitt på situationen och undersöker olika kreditmöjligheter för att se vad som passar bäst.

En av många lånemöjligheter som finns tillgängliga för företag på den svenska marknaden är företagslån från Almi Företagspartner Aktiebolag. Ett sådant lån kan, om övriga villkor är uppfyllda, beviljas för ett företag som behöver kapital för att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet. Förutom själva lånet erbjuder Almi även rådgivning.

företagslån

Vad är Almi?

Almi Företagspartner Aktiebolag är ett svenskt statligt ägt bolag som erbjuder företagsfinansiering och rådgivning. Det grundades år 1994 och är uppbyggt i form av en företagskoncern bestående av moderbolaget Almi Företagspartner AB och 16 regionala dotterbolag, plus riskkapitalföretaget Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen är inte helägda av Almi, utan Almi äger bara 51% av varje dotterbolag – de övriga 49 procenten ägs av regionala ägare, framförallt landsting och regionförbund.

Lån från Almi

Almi erbjuder flera olika typer av lån.

  • Företagslån
  • Almis innovationslån
  • Almis tillväxtlån
  • Almis exportlån
  • Almis brygglån
  • Almis mikrolån

Ränta och återbetalningstid

Tanken är att Almi, som är ett offentligägt bolag, inte ska direktkonkurrera med banker och liknande privata långivare. Därför ligger räntan på de flesta lån från Almi (inklusive det vanlig företagslånet) vanligen något högre än vad man skulle betala för motsvarande lån från en vanlig svensk storbank (om det beviljades).

Återbetalningstiden varierar, men för ett vanlig företagslån från Almi är den vanligen minst 3 år och det är ovanligt med längre återbetalningstid än 5 år.

Erbjuds Almis vanliga företagslån som blancolån?

Nej, för Almis vanliga företagslån krävs viss säkerhet i bolaget. I många fall kräver Almi även ett borgensåtagande.

Kreditvärdighetsbedömning

Den kreditvärdighetsbedömning som görs av Almi är betydligt mer komplex än för till exempel ett SMS-lån eller vanligt privatlån hos banken. Istället för att bara göra en kreditupplysning, titta på tillgängliga säkerheter och ta hänsyn till andra former av ”hårda” parametrar kommer Almi även att väga in mer subjektiva faktorer, inklusive de bakomliggande personernas förmodade förmåga att förverkliga och förvalta sina företagsidéer.

Detta är en fördel för ambitiösa och kunniga entreprenörer som kan visa på att de har vad som krävs för att nå framgång inom sin bransch. Att Almi gör en helhetsbedömning av hela situationen gör också att man minskar risken för att ett bolag lånar upp pengar för att genomföra ett projekt som har låg sannolikhet att lyckas. Tänk också på att Almi erbjuder rådgivning för företag. Genom att redan på ett tidigt stadium dra nytta av denna rådgivning kan man öka sannolikheten för att få fram en projektplan som kan ligga till grund för en framgångsrik låneansökan. Rådgivningen är också en bra möjlighet att få mer detaljerad information om de olika lån som ges av Almi; kanske är det vanliga företagslånet inte optimalt i just den här situationen.

Man kan vanligen inte låna allt från Almi

Det vanliga företagslånet från Almi är inte tänkt för att täcka 100% av ett företags behov av kapital, utan är utformat för att fungera som ett komplement. Det är vanligt att företag kombinerar ett vanligt företagslån från Almi med andra lösningar, såsom företagslån från bank, leverantörskrediter, med mera.